Indkaldelse til Generalforsamling i DSBD

Indkaldelse til Generalforsamling i DSBD

Tid: 14. april 2023 kl 11.45-12.30

Sted: SDCA, Forum, Auditoriet (Verdensrummet)

1: Valg af dirigent.

2: Formandens beretning for aktiviteten i DSBD og DSBD´s register.

3: Indkomne forslag. (Skal være bestyrelsen i hænde 3 uger før generalforsamlingen)

Bestyrelse: Ændring af organisationen i instruksudvalget fra et udvalg til flere små arbejdsgrupper. Forslag til 3 instrukser/arbejdsgrupper: Debut af diabetes uden ketoacidose, hypoglycæmi ved kendt DM1, kirurgiske indgreb og diabetes

4: Forelæggelse af regnskab og forslag til kontingent.

5: Valg til bestyrelsen. (Benedicte Dessau-Arp,

Sygehus Sønderjylland Aabenraa er på valg til bestyrelsen.

Benedicte genopstiller gerne)

6: Valg af revisor og revisorsuppleant.

7: Evt.

Indkaldelse til Generalforsamling i DSBD

22. april Comwell, HC Andersen kl 13.30-14.30

Forslag til Generalforsamlingens dagsorden skal være bestrylesen i hænde seneste 3 uger før generalforsamlingen, dvs 1. april 2022.

Punkter fremsendes til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 1. Valg af dirigent:
 2. Formandens beretning for aktiviteten i DSBD og DSBD´s register; DanDiabKids Fra 2021 Jannet Svensson, fra 2022 Mette Madsen
 3. Indkomne forslag.

Bestyrelsen fremstiller forslag om vedtægtsændringer. Væsentligste ændringer:

Forslag om sundhedsprofessionelle i børne- unge diabetesteams kan være medlemmer og deltage i møderne

Forslag om sygeplejersker kan vælges ind i bestyrelsen

Kasseren udpeges af bestyrelsen, men behøver ikke være medlem af bestyrelsen

Vedtægtsændringer kan ske ved flertal blandt fremmødte medlemmer, hvor det nu er mindt ¼ af de stemmeberettigede der skal afgive stemme (evt med fuldmagt)

Hvis du stemmer for forslaget, så giv meget gerne din kollega en skriftlig fuldmagt med til mødet.

 1. Forelæggelse af regnskab 2021 og forslag til kontingent
 2. Valg til bestyrelsen. Der var valg efterår 2021, hvor Annette Korsholm Mouritsen og Malene Søborg Heidemann blev valgt ind. Mette Madsen modtog valg som formand. Alle fortsætter gerne
 3. Valg af revisor og revisorsuppleant .
 4. Eventuelt

link til vedtægterne  Vedtægter

På bestyrelsens vegne Mette Madsen

Medlemsmøde 22 april 

Comwell H.C. Andersen, Odense

Hvis ikke du allerede har booket dagen - så sørg for at have fri til at deltage i medlemsmøde 22 april 2022

 

Husk tilmelding til Per Kjærsgaard og sikre dig at du er medlem (ses på DADL.dk)

 

Dagsorden:

09.30-10.00                    Ankomst, kaffe og brød

10.00-11.15                    Digitale muligheder

 • Sten-O-starter og Diapplo 
  • Signe Buch Skindbjerg / Mette Madsen
 • Anvendelse, evaluering, implementering og vedligeholdelse

11.15-12.15                    Virtuelle konsultationer

 • Oplæg fra OUH (Markus Danielsen)
 • Rundbordsdiskussion – muligheder/styrker/begrænsninge

 

12.15-12.30                    Status fra nyt Steno-udvalg 

12.30-13.30                    Frokost

13.30-14.30:                   Generalforsamling incl. orientering fra bestyrelsen

14.30-15.15:                   Skoleprojekt (René Gabs Bargisen)

15.15-16.00:                   KIDS projekt (Lise Johansen, Anne Østergaard)

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Indkaldelse til generalforsamling i DSBD 2021:

Fredag d. 5 november

DGI-byen København

Kl. 15.30:

 • 1.Valg af dirigent:
 • 2.Formandens beretning for aktiviteten i DSBD og DSBD’s register
 • 3.Indkomne forslag.
 • 4.Forelæggelse af regnskab og forslag til kontingent
 • 5.Valg til bestyrelsen
 • 6.Valg af revisor og revisor suppleant .
 • 7. VEdtægtsændringer
 • 7.Eventuelt

Medlemsmøde 5 November DGI-byen København,

 

Hvis ikke du allerede har booket dagen - så sørg for at have fri til at deltage i medlemsmøde 5 november 2021

 

Husk tilmelding til Per Kjærsgaard og sikre dig at du er medlem (ses på DADL.dk)

 

Dagsorden:

09.30           Resultater fra audit

10-12.15     Teknologi:          Proces omkring udbud v Anders Schou og Anders Dalsgaard

10.30-10.45 Pause

-         Værdi af teknologi

 • For patienterne for behandlere (Nationale netværk for teknologi – nyt spørgeskema v Louise Lundby

-         Rundbordsdiskussion

 • Rutiner i klinik – hvordan vælges udstyr
 • Pres fra forældre og industri

12.15-13.15: Frokost

13.15           Steno centre

                      Status på initiativer (5*15 min?)

                      Herunder status på struktur og samarbejde med partnerhospitaler

14.15           Pause

14.30           Klinik

Cases: fra OUH omkring hyperinsulinisme, hypoglykæmi og IgG aktivitet hos nyopdaget pige, v Henrik Christesen

Projekt omkring CGM og livskvalitet hos forældre v Line Aagaard Hasselbalch

Det nationale diabetesnetværk v Christina Bjørn

            Status på Nasal glucagon?

15.30-16.00                    Generalforsamling - se på hjemmesiden vedr vedtægts ændringer

 

 

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.