Indkaldelse til Generalforsamling i DSBD

Indkaldelse til Generalforsamling i DSBD

Tid: 14. april 2023 kl 11.45-12.30

Sted: SDCA, Forum, Auditoriet (Verdensrummet)

1: Valg af dirigent.

2: Formandens beretning for aktiviteten i DSBD og DSBD´s register.

3: Indkomne forslag. (Skal være bestyrelsen i hænde 3 uger før generalforsamlingen)

Bestyrelse: Ændring af organisationen i instruksudvalget fra et udvalg til flere små arbejdsgrupper. Forslag til 3 instrukser/arbejdsgrupper: Debut af diabetes uden ketoacidose, hypoglycæmi ved kendt DM1, kirurgiske indgreb og diabetes

4: Forelæggelse af regnskab og forslag til kontingent.

5: Valg til bestyrelsen. (Benedicte Dessau-Arp,

Sygehus Sønderjylland Aabenraa er på valg til bestyrelsen.

Benedicte genopstiller gerne)

6: Valg af revisor og revisorsuppleant.

7: Evt.