Fra 15 år tilbydes de unge at blive tilknyttet diabetesungdomsambulatoriet, som kan tilbyde tider den anden onsdag i måneden fra kl 10-18. Ungdomsambulatoriet har tilknyttet en fast læge og to faste sygeplejersker. De unge opfordres til, at første del af konsultationen er uden forældre, så der er mulighed for at drøfte problemer, som kan være svære at tage op i forældres påhør.

Der arbejdes løbende på at optimere tilbuddet til de unge.

Vi har forsøgt at holde arrangement for de unge i diabetesskoleregi uden den helt store tilslutning, men er lydhør hvis de unge har gode ideer.

Der afholdes 2-3 gange årligt samarbejdsmøde med voksenafdelingen med henblik på at gøre overgangen fra børneafdelingen til voksenafdelingen så lempelig som mulig.

Ca 120 børn har nu insulinpumpe. Vi har Medtronic, Rhoche og starter nu Animas

Pumpepåsætningen foregår under indlæggelse, men barnet sover hjemme. Undervisningen varetages af personale fra pumpefirma, læge, diætist og sygeplejerske. Familierne har mulighed for hotlinekontakt den første uge efter pumpepåsætning. Hvis der opstår tekniske problemer går kontakten til Medtronic.

Diabetesteamets vigtigste målsætninger er:

  • På kort sigt: at give barnet og familien individuel støtte og vejledning og af den vej motivere og ruste dem til at kunne integrere diabetesregulationen på bedst mulig vis i deres hverdag, samt forebygge akutte komplikationer. Familierne tildeles en kontaktlæge og en kontaktsygeplejerske
  • På lang sigt: forebygge senkomplikationer samt sikre tidlig diagnosticering af eventuelle komplikationer og dermed mulighed for at iværksætte relevant behandling. Sikre en normal fysisk, psykisk og social udvikling for børnene i overensstemmelse med deres ressourcer og muligheder.

Behandlingsmål

  • HbA1c (langtidsprøve): = eller <7,5 % (uacceptabelt at have en HbA1c >9)
  • Blodsukker før måltid: 4-7 mmol/l
  • Blodsukker før sengetid: 6 -10 mmol/l – under hensyntagen til insulintype
  • Blodsukker højere end 10 skal korrigeres
  • Alle børn skal screenes for coeliaki og stofskiftesygdom ved diabetesdebut samt 1 gang årligt i 5 år, herefter ved udvidet årsstatus(9,12,15 og 18 år)

Børnene ses 4-6 gange årligt. Mindst 2 gange om året af læge.

 

 

Diabetesskole

Afholdes 2 gange årligt.

Et arrangement for familier med børn, som har fået konstateret diabetes inden for det sidste år.

Et arrangement for pårørende.

Begge arrangementer varetages af sygeplejersker og har været godt besøgt i 2011.

Derudover byder vi ind med undervisning, når forældreforeningen Humlebo afholder det årlige familiekursus.

Undervisning af personale i egen afdeling foregår efter behov. I 2011 er afholdt kursus i samarbejde med SIM-nord omkring modtagelse af barn med ketoacidose.