Generalforsamlingen

 

Sted: Scandic Copenhagen - Vestre Søgade 6, København (lige ved planetariet)

Deadline for tilmelding og indkomne forslag 14 april 2017

15.15 - 16.00:                General forsamling

  1. Valg af dirigent:
  2. Formandens beretning for aktiviteten i DSBD og DSBD’s register
  3. Indkomne forslag.
  4. Forelæggelse af regnskab og forslag til kontingent
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant .
  7. Eventuelt