Organisationen

DSBD er organiseret omkring en bestyrelse, der samtidig bestyrer for DSBD og Dansk Register for Børne- og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) samt en række underudvalg. Fra juli 2022 er DanDiabKids nedlagt og erstattet af DDiD - hvor DSBD er repræsenteret

Bestyrelsen består af:

  • Overlæge Mette Madsen, Børne- og ungeafdelingen, Ålborg Universitets Hospital og Steno Diabetes Center Nordjylland, Formand fra nov. 21, (valgt 2015, genvalgt 2018, GF 2022 genvalgt som formand de næste 2 år)
  • Overlæge Malene Søborg Heidemann, Børne og unge afdelingen, HC Andersen Børne og Unge Hospital, Odense Universitetshospital, Næstformand (valgt nov. 2021)
  • Afdelingslæge Benedicte Dessau-Arp, Aabenraa Sygehus, sekretær (valgt 2019)
  • Afdelingslæge Annette Korsholm Mouritsen, Børne og unge afdelingen, Sjællands Universitets Hospital, Roskilde, Kontakt til Steno udvalget (valgt nov. 2021)
  • Afdelingslæge Jesper Sand Sørensen, Børneafdelingen, Regionshospitalet Gødstrup og SDCA (valgt 2022)

  Suppleanter

  • Overlæge, Lene Lyngsøe, Børne og unge klinikken, Steno Diabetes Center Copenhagen, Herlev Hospital (genvalgt 2022)
  • Overlæge, Anders Jørgen Schou, Børne og unge afdelingen, HC Andersen Børne- og Unge Hospital, Odense Universitetshospital (genvalgt 2022)
  • Overlæge, Malene Boas, Børne og unge afdelingen, Sjællands Universitets Hospital, Roskilde (genvalgt 2022)
  • Overlæge Ann-Margrethe Rønholt Christensen, Børne- og ungeafdelingen, Ålborg Universitets Hospital og Steno Diabetes Center Nordjylland (valgt 2022)

  Kasserer

  • Overlæge Per Kjærsgaard, Børneafdelingen, Regionshospitalet Gødstrup

  Associerede:

  • Overlæge Kasper Ascanius Pilgaard, SDCC - (Medlemsmøderne)
  • Maja Carsting Bjerrum, OUH (mødeudvalg)
  • Overlæge Jannet Svensson, SDCC (Diabetes registeret, Steno udvalg og Nationale diabetes netværk)
  • Afdelingslæge Jesper Sand Sørensen, Gødstrup/SDCA (formand for forskningsudvalget)
  • Overlæge Birgitte Hertz, Kolding, (Steno partner repræsentant, SDCO)
  • Overlæge Jesper Johannesen, SDCC (Instruksudvalget)