Oversigt over fælles indikatorer:

30. nov 2016: Indikator 1. f1 er opdateret, gældende pr. 1. marts 2017: HbA1c < 59 mmol/mol (før var det lig med eller lavere)

Indikatorområde

Indikator

Standard

Metabolisk eller glykæmisk regulering  1.f1  Andelen af patienter, som har HbA1c < 59 mmol/mol > 40 %
Metabolisk eller glykæmisk regulering  1.f2  Andelen af patienter, som har HbA1c  >= 75 mmol/mol < 20 %
Hypertension  2.f    Andelen af diabetespatienter, som mindst én gang om året har
         fået målt blodtryk
Mindst 95 %
Albuminuri  3.f    Andelen af diabetespatienter, som er blevet undersøgt for
         albuminuri efter gældende retningslinje (voksen: mindst hvert
         2. år, Børn og Unge: i det fyldte 12., 15., 18. og 21. år)
Mindst 95 %
Komplikations-screening: Øjenundersøgelse  4.f    Andelen af diabetespatienter, som har fået foretaget øjen-
         undersøgelse efter gældende retningslinje (voksne: mindst
         hvert 2. år; Børn og Unge: i det fyldte 12., 15., 18. og 21. år)

Voksne: 
mindst 90%
Børn og Unge: mindst 80 %
 

Komplikations-screening: Fodundersøgelse  5.f    Andelen af diabetespatienter, som har fået foretaget fod-
         undersøgelse efter gældende retningslinje (Voksne: mindst
         hvert 2. år; Børn og Unge: i det fyldte 12., 15., 18. og 21. år)
Mindst 95 %

 

Oversigt over indikatorer specifikke for DanDiabKids:

Indikatorområde

Indikator

Standard

Hypoglykæmi  2.bu Andel af aktive patienter, som ikke har haft alvorlig hypoglykæmi Mindst 90 %
Ketoacidose  3.bu Andel af aktive patienter, som ikke har haft alvorlig ketoacidose Mindst 95 %
Albuminudskillelse  4.bu Andel af screenede patienter med normal albuminudskillelse Mindst 95 %
Retinopati  5.bu Andel af screenede patienter, hvor der ikke er set retinopati-
                                                                                       forandringer
Mindst 95 %

Neuropati

 6.bu Andel af screenede patienter, hvor der ikke er set neuropati-
                                                                                       forandringer
Mindst 95 %