Værdigrundlag for DSBD

Registrerert på hjemmesiden

  • Bestyrelsen = 9
  • Registreret = 50
  • Afdelinger der mangler: 

På det seneste internat blev der arbejdet på et værdigrundlag for DSBD.

Vi nåede frem til følgende  forslag.

Alle børn og unge i Danmark med diabetes får lige adgang til den optimale individualiserede behandling af deres diabetes, og de får mulighed for at udnytte deres potentiale.

Alle børn og unge med diabetes opnår at integrere diabetes i deres liv, og har en tro på et godt liv med diabetes. De oplever en normal opvækst, barndoms- og ungeliv og godt livsforløb uden diabetes relaterede komplikationer.

Alle børn og unge tilbydes behandling på et højt specialiseret niveau, med høj grad af kontinuitet i deres behandler team og har adgang til moderne og evidensbaseret behandlinger.

Alle familier som har et barn med diabetes støttes til at give deres barn den optimale omsorg og sikre barnet/den unge har et godt selvværd, oplevelse af autonomi og høj livskvalitet.

Alle forældre og søskende til et barn med diabetes støttes til at opnå samme livskvalitet som baggrundsbefolkningen.

Jannet

Det vil sige, at det vi skal have klaret er, at I alle skal oprettes som brugere på relevant niveau. Vi skulle gerne have sendt jer en mail med login detaljer, hvor I selv skal gå ind og registrere, hvilke fx. nyhedsbreve i er interesserede i. - See more at: http://www.dsbd.splitpoint2.dk/nyheder/2013/03/18/15_Nyhedsbrev#sthash.3iGAwpCV.dpuf
Hjemmesiden kommer til at have 3 niveauer. Det øverste er for bestyrelses medlemmer, hvor vi kan have dokumenter, som er under udarbejdelse liggende fx. nye instrukser, referater, mødeindkaldelser etc. Det andet nivenau bliver for alle medlemmer af DSBD, hvor generel information kan findes og evt. dokumenter, som kun må ses af medlemmer, når man logger ind. Det tredie niveau er synligt for alle, dvs. både patienter og andre udenfor DSBD. - See more at: http://www.dsbd.splitpoint2.dk/nyheder/2013/03/18/15_Nyhedsbrev#sthash.3iGAwpCV.dpuf

Hjemmesiden kommer til at have 3 niveauer. Det øverste er for bestyrelses medlemmer, hvor vi kan have dokumenter, som er under udarbejdelse liggende fx. nye instrukser, referater, mødeindkaldelser etc. Det andet nivenau bliver for alle medlemmer af DSBD, hvor generel information kan findes og evt. dokumenter, som kun må ses af medlemmer, når man logger ind. Det tredie niveau er synligt for alle, dvs. både patienter og andre udenfor DSBD.

Det vil sige, at det vi skal have klaret er, at I alle skal oprettes som brugere på relevant niveau. Vi skulle gerne have sendt jer en mail med login detaljer, hvor I selv skal gå ind og registrere, hvilke fx. nyhedsbreve i er interesserede i. Der vil blive også her to forskellige afhængig af om man sidder med register arbejde eller bare er almindeligt interesseret i diabetes og børn.

Vi vil koncentrere os om at få lagt de ting ud, som alle skal kunne få fat på. Har i foldere eller andre dokumenter som I bruger i dagligdagen, så vil jeg rigtig gerne have dem tilsendt, så vi kan få dem lagt på hjemmesiden. I må meget gerne angive om det må være synligt for alle eller kun medlemmer.

Jeg glæder mig meget til, at vi får liv i siden og forhåbentlig bliver den en hjemmeside, der vil blive brugt flittigt af alle medlemmer af DSBD.

Hilsen Jannet

- See more at: http://www.dsbd.splitpoint2.dk/nyheder/2013/03/18/15_Nyhedsbrev#sthash.3iGAwpCV.dpuf

Hjemmesiden kommer til at have 3 niveauer. Det øverste er for bestyrelses medlemmer, hvor vi kan have dokumenter, som er under udarbejdelse liggende fx. nye instrukser, referater, mødeindkaldelser etc. Det andet nivenau bliver for alle medlemmer af DSBD, hvor generel information kan findes og evt. dokumenter, som kun må ses af medlemmer, når man logger ind. Det tredie niveau er synligt for alle, dvs. både patienter og andre udenfor DSBD.

Det vil sige, at det vi skal have klaret er, at I alle skal oprettes som brugere på relevant niveau. Vi skulle gerne have sendt jer en mail med login detaljer, hvor I selv skal gå ind og registrere, hvilke fx. nyhedsbreve i er interesserede i. Der vil blive også her to forskellige afhængig af om man sidder med register arbejde eller bare er almindeligt interesseret i diabetes og børn.

Vi vil koncentrere os om at få lagt de ting ud, som alle skal kunne få fat på. Har i foldere eller andre dokumenter som I bruger i dagligdagen, så vil jeg rigtig gerne have dem tilsendt, så vi kan få dem lagt på hjemmesiden. I må meget gerne angive om det må være synligt for alle eller kun medlemmer.

Jeg glæder mig meget til, at vi får liv i siden og forhåbentlig bliver den en hjemmeside, der vil blive brugt flittigt af alle medlemmer af DSBD.

Hilsen Jannet

- See more at: http://www.dsbd.splitpoint2.dk/nyheder/2013/03/18/15_Nyhedsbrev#sthash.3iGAwpCV.dpuf